Visa Vietnam jenis A3

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam jenis A3

Visa Vietnam jenis A3

Sebelum anda mengetahui apa itu visa Vietnam jenis A3 dan siapa yang boleh mendapatkan visa Vietnam jenis A3, sila ambil perhatian bahawa kami adalah ejen pelancongan dan menguruskan visa sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam untuk jenis : C1, C2 atau B3 sahaja.

Visa Vietnam jenis A3 dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam untuk bekerja dengan pejabat perwakilan asing atau melawat ahli-ahli pejabat perwakilan asing. Jika anda ingin mendapatkan visa Vietnam jenis A3, sila meminta perwakilan asing anda di Vietnam, yang anda bekerja dengan, untuk menghubungi secara perseorangan di pejabat Imigresen Vietnam untuk memohon visa Vietnam jenis A3.

Kami adalah ejen pelancongan di Vietnam, bukan pejabat perwakilan asing di Vietnam, oleh itu kami tidak dapat untuk memohon visa Vietnam jenis A3 atau melanjutkan/memperbaharui visa Vietnam jenis A3 anda seperti yang diminta.

Related Posts

Vietnam VOA

Vietnam VOA

On

Vietnam VOA ialah suatu istilah di mana beberapa orang merujuk kepada perkhidmatan “Vietnam visa on… more →

Visa Perniagaan Vietnam

Visa Perniagaan Vietnam

On

Anda perlu memohon untuk visa perniagaan jika anda ingin bekerja atau membuat perniagaan di Vietnam…. more →

Visa Vietnam jenis C2

Visa Vietnam jenis C2

On

Visa Vietnam jenis C2 dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam untuk tujuan lain. Visa Vietnam… more →

Comments are closed.