Visa Vietnam jenis D

Posted by & filed under FAQ.

Visa Vietnam jenis D

Visa Vietnam jenis D

Visa Vietnam jenis D dikeluarkan untuk warga asing memasuki Vietnam tanpa jemputan sesiapa, organisasi atau individu. Visa-visa yang ditanda D adalah sah untuk 15 hari, visa-visa yang lain adalah sah untuk 30 hari atau lebih daripadanya.

Visa Vietnam jenis D selalunya dikeluarkan sewaktu ketibaan di lapangan terbang Vietnam untuk orang ramai yang memasuki Vietnam untuk situasi yang amat terdesak tetapi tidak mempunyai masa untuk pergi ke kedutaan / konsulat Vietnam untuk memohon visa.

Visa Vietnam jenis D adalah juga dikeluarkan oleh kedutaan / konsulat Vietnam untuk orang ramai yang ingin memasuki Vietnam tetapi tidak mempunyai jemputan sesiapa, organisasi atau individu di Vietnam.

Comments are closed.